Astroloska psihologija

Ići dole

Astroloska psihologija

Počalji od Wonderful taj Sre Maj 07, 2008 7:20 pm

Astrološka psihologija

U savremenom svetu postoji veliko interesovanje za astrologiju. Da li je svaki astrološki pristup čista besmislica, zabava u vreme dokolice ili može da bude od stvarne koristi? Ako čitamo samo horoskope po novinama i časopisima možemo da se složimo da toj i takvoj astrologiji pripadaju prva dva navedena atributa. Međutim, astrološka psihologija predstavlja naučni pristup ličnosti čoveka uvažavajući kosmičke uticaje. Naime, egzaktnim mernim metodama se utvrđuje kosmička konstelacija, a na osnovu poznatih kriterijuma se mogu izvesti jasni i jednoznačni iskazi od psihološke vredosti, koje svako može da usvoji kao svoje.

Šta je astrološka psihologija?

Astrološka psihologija je nova nauka o čoveku nastala na osnovu modernih psiholoških saznanja i starih astroloških učenja. To je sinteza između psihologije i astrologije. Međutim, u astrološkoj psihologiji nije vršeno sjedinjavanje saznanja iz psihologije sa tradicionalnom astrologijom, odnosno sa astrologijom čija pravila tumačenja potiču još iz vremena renesanse ili baroka ili čak i ranije (što je inače moda u poslednje vreme). Osnivačima astrološke psihologije, Brunu i Lujzi Huber, psiholozima po profesiji bile su potrebne godine rada da bi razvili potpuno nova pravila tumačenja u astrologiji i takvu astrologiju onda uneli u psihologiju. Taj kreativni spoj je nazvan astrološka psihologija.

Čovek uz pomoć astrološke psihologije može da nađe odgovore na svoja večita pitanja: “Ko sam ja?”, “Odakle potičem?” i “Kuda idem?”. Sinteza psihologije (pre svega individualne i razvojne, u koje su uneta i saznanja i ciljevi transpersonalne psihologije) i astrologije omogućava čoveku da ispravno shvati svoju ličnost sa svim svojim vrednostima i sposobnostima, jakim i slabim stranama i da se usmeri na ostvarivanje svoje ličnosti kroz one aktivnosti i u onim oblastima gde može da postigne uspeh ne upinjući se da radi ono što mu ne odgovara zato što to od njega zahteva njegova okolina. Povinujući se zahtevima okoline koji odudaraju od njegove prave prirode on često doprinosi razvoju bolesti i usporava ili čak sprečava sopstveni razvoj ličnosti. Astrološka psihologija može da se koristi i u preventivne svrhe dajući čoveku slobodu da zahteva od okoline da ga prihvati onakvog kakav on zaista jeste. Pored toga ona omogućava da čovek shvati uzroke svog ponašanja i to već u samim korenima. Metodama astrološke psihologije duboka životna motivacija, nesvesne težnje, unutrašnji životni ciljevi mogu da budu izdignuti u svest stvarajući time prostor za kreativnog čoveka. Ta saznanja pored diferenciranog razumevanja ličnosti omogućuju i integraciju i svestan lični rad na sopstvenom razvoju.

Cilj astrološke psihologije

Cilj astrološke psihologije je da čovek shvati sebe kao celovitu ličnost i da na pravi način otpočne da se bavi svojim razvojem, individuacijom. Istovremeno on stiče određenu kontrolu sebe samog i svoje okoline. Postaje svestan sebe i svoje individualnosti i spoznaje zadatke, koji stoje pred njim. To je dugotrajan proces samoispitivanja i samokontrole, jer je mnogo toga zatvoreno u nesvesnom. Tek kada čovek sam spozna zašto nešto mora da čini, može da živi na osnovu sopstvene odgovornosti, koja je izraz etičke autonomije.

Dakle, cilj astrološke psihologije je da pomogne čoveku da dosegne svoj maksimum i da time postane i koristan pripadnik čovečanstva.

Kako je nastala astrološka psihologija?

Astrološku psihologiju zasnovali su Bruno i Lujza Huber, psiholozi po profesiji, a nastala je kada se B.Huber (čovek širokih interesovanja - studirao je i astronomiju i fiziku), pokušavajući da što bolje savlada psihologiju ličnosti i istražujući različite metode u ovoj oblasti, zainteresovao za astrologiju. Činilo mu se da ona nudi, između ostalog, jasnu koncepciju suštine čoveka u koju može da se uvrsti celokupno tadašnje određenje postojeće psihologije – a istovremeno je u njoj video jedan fino naglašen instrumentarijum za dijagnosticiranje svakog indvidualnog karaktera i njegovih specifičnih problema. Nijedna poznata disciplina ili metoda nije mogla da ponudi nešto isto toliko vredno. Međutim, ubrzo je odustao, jer je proučavajući dostupnu literaturu naišao na veliki nesklad i oprečnosti u tumačenju. Vratio se izučavanju psihologije (težeći da što bolje shvati ličnost čoveka), ali ga je upravo to ponovo vratilo astrologiji, jer je baš u astrologiji naišao na mnoge ključne pojmove iz psihologije ličnosti. Posvetio se izučavanju astrologije kako bi ušao u suštinu stvari. Bile su potrebne godine mukotrpnog istraživačkog rada sa saradnicima da bi došao do preciznih i zadovoljavajućih formulacija pojmova, a onda je nastavio rad na razvoju ovog specifičnog spoja astrologije i psihologije.

Temelj astrološke psihologije se zasniva na psihološkom konceptu, koji čoveka razmatra kao celovitost: ne samo kao ljudsku psihu utkanu u svoju okolinu, nego i kao duhovni entitet (individualitet), koji može slobodno da se postavlja u odnosu na druge.

Ovaj koncept je zastupao i razvio Dr Roberto Asađoli (1888.-1974.) u Italiji, postavljajući nasuprot psihoanalitičkom metodu, svoj psihosintetički. U svojoj psihoterapeutskoj praksi Asađoli nije bio orijentisan na analizu, već na integraciju i novo oblikovanje ličnosti. Zastupao je holistički pristup. Cilj njegovog terapeutskog rada je bio da kroz razvoj voljne energije obuhvati celovitu ličnost i da aktualizuje više Jastvo.

Pored ovih ideja u zasnivanju astrološke psihologije, korišćen je i Jungov koncept ličnosti. Naime, da se ličnost sastoji od nekoliko diferenciranih sistema koji ipak deluju jedan na drugog, od kojih su najvažniji Ja, lično nesvesno i njegovi kompleksi, kolektivno nesvesno i njegovi arhetipovi, persona, anima i animus i senka, tu su i introvertnost i ekstravertnost i funkcije mišljenja, osetljivosti i intuicije. Najzad tu je i jastvo koje je središte celokupne ličnosti.

Nakon specijalističkog školovanja u Firenci (1958-61.) kod Asađolija i nakon neopohodnih priprema, Huberovi su 1964. godine osnovali Astrološko-psihološki institut u Adilsvilu kod Ciriha (Švajcarska) koji je 1973. godine prerastao u visoku školu (trogodišnje školovanje) nakon kojeg se dobija diploma, a moguće je i dalje specijalističko usavršavanje i magistarske studije. Ovaj centar astrološke psihologije radi do današnjih dana i priznat je širom sveta. Mnogi stručnjaci koji se bave čovekom u svojoj praksi koriste saznanja iz ove oblasti kako bi se što bolje i efikasnije izborili sa problemima sa kojima se susreću.
Wonderful
Wonderful
Administrator

Broj poruka : 454
Godina : 31
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 02.05.2008

Pogledaj profil korisnika http://wonderfullworld.forumsr.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Astroloska psihologija

Počalji od Wonderful taj Sre Maj 07, 2008 7:21 pm

Temelji Huberove metode - Astrološke psihologije

1. Tabela orbisa
Tabela orbisa određuje da li će aspekt (ugaoni odnos) biti ucrtan ili ne. Ovo je preispitivano preko 30 godina u Astrološko-psihološkom institutu. Skoro preko hiljadu aktivnih savetovaoca preispituje aspekte u horoskopima skoro svakodnevno u neposrednim razgovorima sa živim osobama.
S toga se s pravom može reći da su utvđeni orbisi aspekata koje je razvio Bruno Huber hiljadama puta provereni i time dokazani.

2. Slika aspekata
Shvatanje celine horoskopa, koje je jedino moguće sa Huberovim orbisima! Smeštaj, pravac cilja, koherencija i obojenost slike aspekata prenose opšti utisak o čoveku. Preko trideset iscrpno opisanih figura dozvoljava tačno zaključivanje o strukturi svesti i iz toga rezultirajuću životnu motivaciju.

3. Metoda godinske progresije – životni sat u horoskopu
Godinska tačka (GT) opisuje šestogodišnjim ritmom ciklični životni tok kroz dvanaest kuća. Ona ne ukazuje na događaje, već na subjektivne doživljaje i s toga nije pogodna za predskazivanje budućnosti. Ova metoda se uvodi za vremensko utvrđivanje kriza svesti i traumatična utiskivanja u detinjstvu i mladosti i veoma je uspešna za korekturu vremena rođenja.

4. Kriva intenziteta
Kriva intenziteta pokazuje u svakoj kući ponovljenu psihičku dinamiku, koja i svom ritmičkom toku gore-dole prati meru zlatnog preseka. Tu nastaju tri različite oblasti delovanja u svakoj kući, opisane kao: “vrh, tačka preokreta i najniža tačka”, koje omogućavaju diferencirano psihološko tumačenje planeta, a takođe i godinske tačke. U dinamičkom sistemu kuća uticaj jedne kuće započinje već na najnižoj tački prethodne kuće, a ne na vrhu kuće kao kod statičkog razmatranja kuća. U astrološkoj psihologiji planete se uvek tumače u dinamičkom sistemu kuća. Ovaj način razmatranja pokazao se krajnje precizan i opravdan.

5. Dinamički kvadranti
Kod dinamičkih kvadranata krug je podelje u četiri dela, čije tematski dato postavljanje jednog iznad drugog dozvoljava specijalno razmatranje toka ponašanja. Ova tehnika se uspešno koristi i za razjašnjavanje problema partnerstva i odabiranje personala (timski rad).

6. Dinamičko izračunavanje
Kriva intenziteta, s jedne strane, kao i pomeranje znakova-kuća, s druge strane, omogućava izračunavanje i opisivanje gospodarenja energijom nekog čoveka. Iz toga se u procesu upoređivanja može saznati polje napetosti između sklonosti i okoline (plus i minus brojevi), koje ukazuju kako na probleme tako i na dinamiku razvoja.

7. Horoskop kuća
Ovde su kao mere kruga uzete kuće (umesto zodijaka). Kada se razmatra na ovaj način često dolazi do značajne promene slike aspekata što ukazuje da okolina ovog čoveka procenjuje drugačije nego on samoga sebe. Takvim uvidom čovek postaje svestan nerazmevanja ili neprihvatanja okoline i mnogo lakše je u stanju da ih proradi. Konačno to služi čoveku koji svesno živi da se oslobodi uslovljavajućih pritisaka iz vaspitanja.

8. Horoskop Mesečevog čvora
Zbog podudaranja Mesečevog čvora sa tačkom duhovnog uspona i razvoja u horoskopu Mesečevog čvora moguć je, pomoću postojeće “mehanike ogledanja”, uvid u strukture ličnosti u senci i u karmičke odnose. Na ovoj pozadini godinska tačka Mesečevog čvora (hodom unatrag) pokazuje skrivenu povezanost, koja prilikom njenog ukrštanja sa godinskom tačkom radiksa često dovodi do razvojnih ispada.

9. Horoskop mesta
Globalna mreža koordinata sa Grinvičem kao nultom tačkom služi kao polazište za horoskop mesta. Kod horoskopa mesta znakovi i aspekti osnovnog horoskopa bivaju uneti u sistem kuća nekog mesta i kojem se živi u to vreme – ili u koje hoće da se preseli – ili u kojem se jednom živelo.

10. Klik horoskop, upoređivanje partnera
U suštini u Astrološko-psihološkom institutu se koriste tri tehnike: 1. Poređenjem slika aspekata ponalaze se dopunjujuće funkcije parnerstva. 2. Smeštaj planeta u kućama pokazuje različite načine ponašanja uslovljene miljeom, kako oni zajednički deluju kod partnera u konjukcijama i opozicijama, takozvanim “klik tačkama”. 3. Iz poređenja dva horoskopa Mesečevog čvora mogu se pronaći karmički koreni i putevi za rešavanje problema (klik mostovi).

11. Porodični model
Planete Sunce, Mesec i Saturn kao nosioci uloga oca, deteta i majke su ključne figure za sopstveni identitet. One omogućavaju produbljeno razumevanje porodično uslovljenih utiskivanja, vaspitavanjem i načinima ponašanja. Ovo saznaje može da bude naročito plodno korišćeno u vezi sa roditeljskim i vaspitnim problemima.

12. Trostruka ličnost
Koncept, tela, osećanja i uma odgovara prirodnim datostima, kao i psihosintezi i ezoterijskoj psihologiji. Trima glavnim planetama dodeljena su ova tri sloja. Saturn simbolizuje fizičku ravan, on je svest o telu sa svojim biološkim zakonima. Mesec simbolizuje JA-osećanje, koje kao reflektujući princip, omogućava kontakte i odnose. Sunce, autonomno JA, funkcioniše na misaonoj ili mentalnoj ravni kao samosvesno JA-jedinstvo.

13. Integracioni horoskop
Osnovni horoskop i horoskop Mesečevog čvora projektuju se jedan preko drugog i ucrtaju se aspektna povezivanja tri lične planete, Saturna, Sunca i Meseca. Zajesničko delovanja JA-planeta na dve ravni daje nam nove uvide u nadgradnju ličnosti, kao i u integraciju senki sa svesnom ličnošću.

14. Astrološka psihosinteza
Sunce, Mesec i Saturna (trostruka ličnost) pokazuje u svojim odnosima sa tri duhovne planete Plutonom, Neptunom i Uranom put ka psihosintezi i duhovni razvoj. U modelu “Amfora” (Huberova flaša) združene su sve planete u celokupnu sliku čoveka, koja obično uvodi astrološko-psihološkog savetovanja u transpersonalnu psihologiju.

15. Sedam kosmičkih zrakova
Iskorišćena je vrednost sedam kosmičih zrakova prema Alice.A.Bailey. Sa ključem za izračunavanje možemo da pronađemo četiri individualna zraka u horoskopu. Saturn pokazuje zrak tela. Mesec osećanja, a Sunce mišljenje, dok AC i DC ličnost. Pregled celine vodi ka novom identitetu življenja.

16. Astrološki krug u boji
Kod astrološkog kruga u boji u horoskop je projektovan spektar boja sunčeve svetlosti od purpurne do ljubičaste. Ovo dalje psihološki ključ boja, koji doprinosi razumevanju godinske progresije, kao i dijalog o bojama (u svom pridodavanju sistemu kuća).

17. Rad sa tri horoskopa
Poređenjem osnovnog horoskopa, horoskopa kuća i horoskopa Mesečevog čvora postaju vidljive dubinsko psihološke i ezoterijske veze individualnog razvojnog puta. Horoskop Mesečevog čvora pokazuje potencijal prošlih iskustava, osnovni horoskop sadašnji nalog razvoja, a horoskop kuća potrebni podsticaj za dalji razvoj iz okoline, vaspitnog miljea.
Wonderful
Wonderful
Administrator

Broj poruka : 454
Godina : 31
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 02.05.2008

Pogledaj profil korisnika http://wonderfullworld.forumsr.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Astroloska psihologija

Počalji od Wonderful taj Sre Maj 07, 2008 7:23 pm

Astrološka psihologija ima neke dodirne tačke i sa Ezoterijskom astrologijom ili Astrologijom kosmičkih zrakova koja je preneta putem Alice.A.Bailey. U najgrubljem radi se o tome da ka zemlji putuje kosmička energija čiji zraci imaju različite osobine. Postoji sedam kosmičkih zrakova:

1. Zrak Jedan je povezan sa energijom volje, moći i kreativnosti,
2. Zrak Dva je povezan sa energijom ljubavi i mudrosti,
3. Zrak Tri je povezan sa energijom intelektualne kreativnosti,
4. Zrak Četiri je povezan sa energijom harmonije kroz konflikt,
5. Zrak Pet je povezan sa energijom konkretnog znanja,
6. Zrak Šest je povezan sa energijom odanosti i idealizma i
7. Zrak Sedam je povezan sa energijom ritma i reda.

Zrak 1:
VOLJA I MOĆ
Ovaj zrak se naziva Graditelj/Kreator i Razarač pošto se bavi elementarnom moći i usmerenim korišćenjem volje. Istaknut je u voćstvu. Povezan je s destrukcijom svih oblika koji su preživeli i kreiranjem pogodnijih sredstava. Zrak I se tiče sposobnosti upravljanja na svim nivoima.

Zrak II:
LJUBAV I MUDROST
Ovaj znak je često povezan sa učiteljima, isceliteljima i savetnicima. Povezan je sa učenjem i razumevanjem. To je zrak našeg solarnosg sistema, i pretstavlja jedinstvo srca i viših mentalnih centara. Zrak II je zrak ljubavi kao uključenost, koja – kada se udruži umom – vodi mudrosti.

Zrak III
INTELEKTUALNA AKTIVNOST
Zrak III ima veze sa ekonomijom energije i principom sinteze. Povezan je sa sposobnošću prilagođavanja, apstraktnim mišljenjem, veštinom u akciji, poslovnom sposobnošću, planiranjem i strategijom. Uključuje praktičnu primenu teorije na bilo kojoj ravni.

Zrak IV
HARMONIJA KROZ KONFLIKT
Ovaj zrak obuhvata intuiciju i kreativnost. Ima veze sa shvatanjem lepote i boja i profinjavanjem oblika. Traži se tačka uravnoteženosti između svih parova suprotnosti. Značajno je da ovaj zrak vlada ljudskom rasom.

Zrak V
KONKRETNO ZNANJE
Zrak V je povezan sa naučnim metodom, racionalnim i tehničkim analizama, preciznošću i specijalizacijom. On obuhvata nelično istraživanje i neemocionalno opažanje. Pogonski impuls iza Zraka V je traganje za znanjem u njegovim najčistijim oblicima.

Zrak VI
IDEALIZAM I POBOŽNOST
Ovaj zrak karakteriše Doba Riba. Ovo je zrak privrženika, aspiranata i mistika, i u vezi je sa poštovanjem, lojalnošću (često do tačke fanatizma), posvećenja i religiozne vernosti dovoljno jake da se upusti u odluke života i smrti. Ovo je zrak intenzivnih ličnih osećanja.

Zrak VII
CEREMONIJALNI RED ILI MAGIJA
Ovaj zrak je u jakom zamahu u manifestacijama početkom Doba Vodolije. Povezan je s grupnim radom, organizacionom snagom, ritmom, uzorcima i ritualima. Ovo je zrak okultista. Zrak VII je neličan, ali je pored svega toga povezan sa etikom i pravom, urednim i veštim izvršavanjem zadataka i dužnosti.

Kao što je rečeno, u okviru astrološke psihologije moguće je sa ključem za izračunavanje pronaći četiri individualna zraka u horoskopu. Saturn pokazuje zrak tela. Mesec osećanja, a Sunce mišljenje, dok AC i DC predstavljaju ličnost.

Pregled celine vodi ka novom identitetu življenja.
Wonderful
Wonderful
Administrator

Broj poruka : 454
Godina : 31
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 02.05.2008

Pogledaj profil korisnika http://wonderfullworld.forumsr.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Astroloska psihologija

Počalji od Wonderful taj Sre Maj 07, 2008 7:23 pm

Krstovi u znacima

Kardinalni krst (VOLJA, MOĆ, ENERGIJA, CILJ) simboliše princip impulsa i sastoji se iz kardinalnih znakova: Ovan, Rak, Vaga, Jarac. Njegova motivacija je volja i moć. Stoji li Mesec u nekom od ovih znakova doživljava se JA-osećanje u težnji moći, samodelanju, u izvršavanju, u postizanju ciljeva, u osvajanju. To je jak Mesec sa jakim osećanjima, u vatrenom znaku on prevazilazi prepreke, u vodenom znaku zalaže se za svoje rođake, u vazdušnom znaku odstranjuje konflikte i u zemljanom znaku je stabilan, pouzdan i orijentisan na cilj.

Fiksni krst (SIGURNOST, KORISNOST, SVRHA) tvore znaci: Bik, Lav, Škorpion i Vodolija. Ovde od praprincipa postoji oblikujuća stvaralačka snaga sa dve osnovne motivacije: postojanost i sigurnost. U ovom krstu JA-osećanje je strukturirano, ograničeno u svojoj spontanosti i živosti, tu se ono izražava u stalnom i stabilnom obliku. I ovaj krst ima svoje opravdanje s obzirom na celinu. Za impulse kardinalnog krsta stvaraju se oblici uz pomoć fiksnog krsta, koji izražavaju ideje iz kardinalnog krsta i tako je moguće da se one duže vreme održe. Ovom sposobnošću i osećanja mogu da steknu stabilnost, a da ipak izraze želje i osećanja.

Promenljivi krst (KONTAKT, ODNOSI, OSEĆAJNOST, PRILAGOĐAVANJE) se nalazi u znacima Blizanci, Devica, Strelac, Ribe, a njegova motivacija je ljubav i kontakt. Postoji velika zainteresovanost za teme ljudskih odnosa, sve što ima veze sa zajedničkim životom, sa psihološkim, humanitarnim, socijalnim, međuljudskim odnosima, ljubavlju i kontaktom, kao i sa kulturnim i umetničkim poslovima. Oni mogu spontano da se odnose prema okolini, da osećajno odgovaraju na potrebe drugih
Wonderful
Wonderful
Administrator

Broj poruka : 454
Godina : 31
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 02.05.2008

Pogledaj profil korisnika http://wonderfullworld.forumsr.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Astroloska psihologija

Počalji od Wonderful taj Sre Maj 07, 2008 7:24 pm

Znaci

OVAN, 21.III – 20.IV, element Vatra, kardinalan. Sposoban za oduševljavanja, hrabar, osvežavajuće direktan, nestrpljiv, častoljubiv, juriša napred, pionirski duh.

BIK, 21:IV – 20.V, element Zemlja, fiksan. Istrajan, snažne volje, čvrst do ukočenosti, odan, realističan, voli sigurnost, prirodu, dobra jela.

BLIZANCI, 21.V - 20.VI, element Vazduh, promenljiv. Radoznao, dobro shvata, voli da saopštava, istovremeno se bavi sa više stvari, nagomilava znanje.

RAK, 21.VI – 22.VII, element Voda, kardinalan. Majčinski zabrinut, saosećajan, često osetljiv, potrebna mu je pripadnost, zbrinjavanje, skupljač, dobar domaćin.

LAV, 23.VII – 22.VIII, element Vatra, fiksan. Velikih poteza, isijava srdačnost, dostojan poverenja, hoće da oduševi ljude; rado je u centru pažnje.

DEVICA, 23.VIII – 22.IX, element Zemlja, promenljiv. Skroman, vredan, strpljiv, brižljiv, uslužan, kritičan; pedantan, svesno živi zdravo.

VAGA, 23.IX – 22.X, element Vazduh, kardinalan. Diplomatsko-izmirujući, gladan kulture, dostojan ljubavi, hoće harmoniju, pravdu; gaji mnogo kontakata.

ŠKORPION, 23.X – 21.XI, element Voda, fiksan. Veoma temeljan, žilav, veran i ljubomoran; ekstremna osećajna kolebanja, prozire duševne odnose.

STRELAC, 22.XI – 21.XII, element Vatra, promenljiv. Daleko gleda, pokretnog duha, spontan, nezavisan u mišljenju, često sklon svađi, traži dublji smisao.

JARAC, 22.XII – 19.I, element Zemlja, kardinalan. Svestan odgovornosti, postojan, realističan, vredan, pouzdan; ćutljiv i istrajan.

VODOLIJA, 20.I – 17.II, element Vazduh, fiksan. Pronicljiv, originalan, prijateljski, raduju ga reforme; metodičan u mišljenju; visoki ideali; poboljšanje sveta.

RIBE, 18.II – 20.II, element Voda, promenljiv. Maštovit, mističan/religiozan, sanjalački, spreman da pomogne, preosetljiv i saosećajan, često sposoban da bude medium, miroljubiv.
Wonderful
Wonderful
Administrator

Broj poruka : 454
Godina : 31
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 02.05.2008

Pogledaj profil korisnika http://wonderfullworld.forumsr.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Astroloska psihologija

Počalji od Wonderful taj Sre Maj 07, 2008 7:24 pm

Četiri temperamenta
(vatra, zemlja, vazduh i vodaa)

Temperamenti ukazuju na način ponašanja ili na ravni saznavanja (kako. Oni predstavljaju kolektivne obrasce energije ili osnovne oblike energije. koje svakom čoveku stoje na raspolaganju. Pri tome je individualnost isključivo stvar njihovog sklopa, naglašenosti i prirodno njihovog zaposedanje kuća. Preko planetarnog rasporeda naglašeni temperamenti nagoveštavaju kvalitet svesti i potpuno određen način doživljavanja jednog čoveka.

Tako temperamenti mogu da budu podeljeni na dve grupe: vatra i vazduh važe za aktivne, ekstravertne i jako izražajne; voda i zemlja za pasivne, introvertne i prijemljive. Ovi iskazi odnose se na način delovanja dotične energije i način individualnog izražavanja. Oni ne oličavaju svojstva,već imaju sveopštu važnost.

Vodeni i zemljani znaci su utoliko smotreniji u odnosu na vatrene i vazdušne znake ukoliko više žive u sebi i svoju ograničenu energiju sa razmišljanjem i obazrivošću upućuju napolje. Kroz ovakav postupak dobijaju oni ipak solidnu osnovu za svoje delovanje.

Vatreni i vazdušni znaci su jako izražajni, ovde je sve uvek “pušteno napolje”. Oni ulažu svoju energiju i svoju životnu supstancu bez zadržavanja, vatreni znaci kroz direktno delovanje, a vazdušni kroz društvene interakcije i verbalno izražavanje.

Dalji kriterijum je usmerenost svesti. Tako su vatreni i vodeni znaci subjektivno usmereni, a zemljani i vazdušni objektivno.
Wonderful
Wonderful
Administrator

Broj poruka : 454
Godina : 31
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 02.05.2008

Pogledaj profil korisnika http://wonderfullworld.forumsr.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Astroloska psihologija

Počalji od Wonderful taj Sre Maj 07, 2008 7:24 pm

PLANETE

SUNCE predstavlja čovekov mentalitet, to jest kvalitet i stanje svesti. Ono je vitalna osnova životne energije i ima presudnu funkciju u savezu deset planeta. Njegova suštinska funkcija je voljna upotreba energije.
vodeće, samostalno, nezavisno, preduzimljivo

MESEC označava osećajnu prirodu čoveka sa svojom željom za kontaktima i svojom potrebom za nežnošću i razumevanjem. Kao reflektujući princip njegova centralna funkcija je prilagođavajući preterana osetljivost.
služeće, pomažuće, orijentisano na kontakt i zadovoljstvo

SATURN sadrži telesnost, oblik, sa potrebom za redom i ograničenjima, koji omogućavaju i štite život, ali mogu i da ga otežaju. Njegov zakon je sigurnost i želja za mirom i blagostanjem, kao i održavanje nekog stanja.
negujuće, hraneće, poučavajuće, uređujuće, osiguravajuće

MERKUR nas osposobljava za misaone kombinacije našeg saznanja. Njegova potreba je učenje, prikupljanje informacija i znanja, kao i shvatanje u obliku reči i pojmova (komunikacija).
mišljenje, govorenje, pisanje, komunikacija

VENERA kao estetski princip uvek traži da njen sklad i harmonija dostignu neko moguće savršeno stanje. Ona je introvertirani probirač i daje nam sposobnost asimilacije. Sadrži ženski libido.
estetika, smisao za boje, lečenje, integrisanje

MARS predstavlja izvršnu snagu, sposobnost, energiju koja se preobražava u izvršavanje i rad. Sposoban je za ekstravertno učestvovanje i kretanje i izražava (otelovljava) muški libido, polnu moć.
izvršavanje, oduševljavanje, grabljenje novog

JUPITER simbolizuje čulne funkcije putem kojih možemo da opažamo svet. Iz toga proizilaze radost saznavanja, svest o vrednosti i mogućnost prosuđivanja, kao i smisao za ispravne odnose i pravdu.
uobličavanje, smisao za materijale i oblike, građenje

URAN je stvaralačka inteligencija koja traži novine u svim stvarima, istraživački i pronalazački duh, zaštita kroz tehničke i duhovne sisteme. konstrukcije, istraživanje i pronalaženje, reforma

NEPTUN je univerzalna ljubav prema ljudima, sveobuhvatna ljubav koja se kao najviši ideal ljubavi iskazuje kroz sposobnost identifikacije, idealizam, volju za pomaganjem, socijalni angažman. društveno, rad u institucijama za pomoć licima u potrebi, psihologija

PLUTON je slika najvišeg samstva, duhovna volja, snaga suštine i motivacije koja vrši promene na slici o sebi, unoseći maske i nad-ja oblike; snaga metamorfoze.
veliki poduhvat, masmediji, predvođenje

UZLAZNI MESEČEV ČVOR nije planeta. On je tačka preseka putanje Sunca sa putanjom Meseca u smeru sever-jug. Pokazuje prvi korak u razvoju i istovremeno je tačka na kojoj je moguće popravljanje karaktera
Wonderful
Wonderful
Administrator

Broj poruka : 454
Godina : 31
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 02.05.2008

Pogledaj profil korisnika http://wonderfullworld.forumsr.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Astroloska psihologija

Počalji od Wonderful taj Sre Maj 07, 2008 7:25 pm

Kuće i njihovo značenje

I kuća, samopredstavljanje, zahtevi i ponašanja JA, egocentrik, težnje za važenjem, persona, “slika”

II kuća, posed i supstanca, zahtev za prostorom, odnos između proizvodnje i potrebe za energijom, talenti, sopstvena sredstva, samovaljanost i samozaštićavanje

III kuća, obrazovanje, sposobnost za učenje, jezik, kultura i kolektivni oblici mišljenja. Prirodni kontakti, rođaci i braća i sestre, bliskost

IV kuća, kolektiv, pripadanje porodici, rodu, odnos sa majkom, osećanje gnezda i poverenje u ljude iz svoje okoline

V kuća, samoispoljavanje i samoisprobavanje, spremnost na eksperimentisanje i rizik, “mesta za igru”, ponašanje koje uliva poštovanje, erotika

VI kuća, borba za egzistenciju, spremnost za izvršavanje, problemi rada, psihosomatski procesi, socijalni angažman, popravljanje, služenje

VII kuća, težnja za dopunjavanjem, okretanje ka Tebi, partnerstvo i brak, postupak kontaktiranja, veze i ugovori

VIII kuća, struktura društva, zakoni i poredak, težnje ka statusu, prilagođavanje i dužnosti, tuđa sredstva, procesi smrti i rađanja

IX kuća, nezavisna mišljenja, sopstvena slika sveta, otkrivanje smisla, istinoljubivost, civilna hrabrost, orijentisanje, putovanje, inostranstvo

X kuća, individuacija, posebne sposobnosti, autoritet ili uobraženost, karijera, cilj, zadatak voćstva, težnja za moći

XI kuća, etika, prijatelji, slika uzvišenih ljudi, ideal budućnosti, težnja savezima, slaganje u svakom pogledu, elitistička mišljenja

XII kuća, usamljenost (unošenje u dušu ili izolacija), beg u iracionalno ili prilaz transcendentalnom, filozofija onostranog, ezoterija
Wonderful
Wonderful
Administrator

Broj poruka : 454
Godina : 31
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 02.05.2008

Pogledaj profil korisnika http://wonderfullworld.forumsr.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Astroloska psihologija

Počalji od Wonderful taj Sre Maj 07, 2008 7:25 pm

PSIHOLOŠKO ZNAČENJE DVANAEST KUĆA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

Istraživanja u bihejvioralnoj psihologiji su pokazala da je čovek društveno biće i da je najviše zauzet vezama sa svojom okolinom i da živi, misli, oseća i dela u skladu s njom. On nije jednostavan proizvod prirodnog razvoja, već je takođe oblikovan vaspitnim, socijalnim, i kulturnim uticajima. Mi se rađamo u definisanom svetu koji mi ne određujemo unapred. Taj svet su gradili drugi - roditelji, preci, mnoge generacije i rase. Mi na taj svet dolazimo i moramo da se orijentišemo i usklađujemo ono što smo sobom doneli sa onim što zatičemo.

To je razlog zbog kojeg je važno da znamo nešto o tom svetu, da upoznamo njegove uslove kako bismo bili sposobni da delujemo pozitivno, da ga svojim učestvovanje načinimo boljim za sebe, za svoju decu i za sve.

Svet uvek odreaguje na naše delovanje. Kao što mi pokušavamo da oblikujemo svoje okruženje, tako i okruženje oblikuje nas. Kretanje deluje u oba smera. Sistem kuća deluje u tom međusobnom preplitanju. Sa astrološke tačke gledišta kuće opisuju ceo spektar oblasti našeg života i naših interesovanja koja jednostavno nastaju iz prirode. Ovih dvanaest životnih oblasti su bojna polja na kojima se borimo, dokazujemo, otimamo se i radimo, na kojima postižemo pobedu ili bivamo poraženi, a sve to zavisi od našeg ponašanja.

Svako od nas je postavljen u životnu situaciju gde treba da se dokaže. Imamo profesiju koju sledimo bilo kao potporu u životu, bilo kao unutrašnji poziv. Imamo porodicu koju volimo, možda decu koju treba da podignemo. Ako nećemo da budemo sami potrebni su nam ljubav i prijateljstvo, za naš razvoj potrebni su nam kulturni i duhovni ideali, atmosfera u kojoj se osećamo lako i srećno.

Astrološka psihologija ima specijalnu funkciju da odredi kuće kao psihološki životni okvir u kojem je ljudsko biće, individua stavljeno u odnos sa realnim životnim činjenicama, nezavisnim od očekivanja i planiranih želja.
Wonderful
Wonderful
Administrator

Broj poruka : 454
Godina : 31
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 02.05.2008

Pogledaj profil korisnika http://wonderfullworld.forumsr.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Astroloska psihologija

Počalji od Wonderful taj Sre Maj 07, 2008 7:26 pm

PARTNERSTVO I KAKO SE ANALIZIRA
Uvod
Postoje različiti oblici partnerstva. Grubo gledano mogu se razlikovati dve vrste – patnerstvo orijentisano na posao i patnerstvo orijentisano na ljubav.

Ako je u pitanju posao – savladavanje nekog zadatka, sprovođenje neke ideje i tome slično, onda se pre svega analizira povezanost tehnofilnih planeta odnosno planeta orijentisanih na svrhu ili cilj (Saturn, Uran, Mars, Pluton, Venera, Sunce), jer su ove više pogodne za ostvarivanje nekakvih postavljenih zadataka. U takvom partnerstvu povezanost senzitivnih planeta ne daje rezultat, jer tada samo maštamo, razvijamo divne ideje i obično dalje ništa ne uradimo.

Sasvim je druga stvar ako je u pitanju ljubavna veza ili prijateljstvo gde je bitno težiti ljudskom kontaktu, gde su važne emocije i međusobno razumevanje, tada je potrebna značajnija povezanost humanofilnih ili senzitivnih planeta (Mesec, Neptun, Merkur, Jupiter).

Poređenje partnera
Poređenje partnera se prvo vrši globalno – preko slike aspekata. Posmatra se glavni pravac kretanja (uspravan ili horizontalan) kod oba partnera, zatim koji oblici figura preovlađuju (linijski, trougli, četvorougli ili višeugli) u jednom i drugom horoskopu, smeštaj planeta jednog partnera u sistemu kuća drugog partnera i obrnuto. Kod detaljnog načina razmatranja porede se jedna s drugom različite sposobnosti partnera. Ispituju se funkcije pojedinih planeta, koje potiču od zodijačkih znakova, a koje stoje u međusobnoj vezi. Tada se dopušta da se izvede, uzimajući u obzir krstove i temperamente, koje funkcije se slažu, a koje bi možda pričinjavale teškoće. Tu se jasno vidi i kakva je osnova ovog partnerstava o čemu je bilo reči na početku teksta.

Analiza se može vršiti i pomoću kompozitne karte kada se iz obe slike rođenja partnera “sastavi” zajednička slika partnerstva, ali po mom mišljenju ona eventualno može da bude samo dopuna detaljno urađenoj analizi poređenja horoskopa oba partnera, jer oni ipak ne postaju jedno simbiotičko biće, već zadržavaju i svoju individualnost.
Wonderful
Wonderful
Administrator

Broj poruka : 454
Godina : 31
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 02.05.2008

Pogledaj profil korisnika http://wonderfullworld.forumsr.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Astroloska psihologija

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu